loader image
Update over de Oude Pastorie
Eindelijk is er toestemming verleend om “De Oude Pastorie” te transformeren naar 5 luxe appartementen.

Eindelijk is er toestemming verleend om “De Oude Pastorie” te transformeren naar 5 luxe appartementen.

Inmiddels is de tuin weer toonbaar gemaakt door deze te ontdoen van het hoge onkruid.

Aan de binnenzijde wordt inmiddels hard gewerkt om de monumentale ,te behouden, spantconstructie te ontdoen van verflagen en verontreinigingen.

Deze uit 1778 daterende spanten worden middels een speciale “luchtgomm-techniek” schoongemaakt om als I-catcher de appartementen te sieren.