De Mersjant

Tilburg

In nauw overleg met de gemeente Tilburg en lokale corporaties herontwikkelt Census Real Estate een strategische locatie in het Piushaven gebied.